Mondzorg Bergselaan open voor reguliere zorg – Mondzorg Bergselaan – Rotterdam

Mondzorg Bergselaan open voor reguliere zorg

Mondzorg Bergselaan open voor reguliere zorg

Beste patiënten,

Naar aanleiding van het advies van het KNMT delen wij u mede dat Mondzorg Bergselaan vanaf heden de reguliere zorg in de komende weken weer gefaseerd zal uitbreiden. Zoals bij u bekend is het van belang om naast spoedzorg ook de reguliere zorg te hervatten om problemen te voorkomen die de algemene gezondheid van de patiënt kunnen aantasten.

Wij waren geen van allen voorbereid op deze crisis en de gevolgen zijn voor ons allen verstrekkend. Toch hebben wij niet stilgezeten. Naast dat wij achter de schermen veel werk hebben verricht, zijn er ook een aantal mensen aan het werk gebleven om de noodzakelijke zorg te blijven verlenen.

Wij hebben de overtuiging dat we de zorgplicht naar onze patiënten toe niet uit het oog mogen verliezen en we zijn dan ook verheugd dat we vanaf heden u weer zoals gewoonlijk van dienst kunnen zijn, uiteraard de nodige maatregelen in acht nemend.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen dan kunt u telefonisch of via de mail contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Team Mondzorg Bergselaan

Publicatiedatum: 22-04-2020


Terug naar overzicht